Промяна в ставката по ДДС в Ирландия

Считано от първи Януари 2012 г. ставката по ДДС за Ирландия се увеличава от 21% на 23%. За повече информация ви препоръчваме да потърсите в страницата на национална агенция по приходите – НАП.

Подобни документи: