Декларация за промяна на обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Образец на декларация за промяна на обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения и помощи от социалната система на Република България. На пример ако получавате обезщетение за безработен, но сте си намерили работа ще трябва да попълните декларация и да я подадете в социалните служби. Така ще прекратите получаването си на социални помощи. Можете да изтеглите формуляр на декларацията от тук – Download

Подобни документи: