Протокол за брак на ДМА – Бланка

Това е безплатен протокол за брак на ДМА (Дълготрайни материални активи). Такъв протокол трябва да се изготвя винаги, когато бракувате вашите материални или нематериални активи. Образец на протокола, както и инструкции как се попълва и процедурите по които трябва да преминете за да е всичко както трябва ще изтеглите от тук във формат pdf или doc – Download

Подобни документи: