Протокол за брак на МПС – Бланка

Това е безплатен образец за изготвяне на протокол за брак на МПС, което не е в движение или по определени причини искате да го отпишете от кат. В протокола се констатира каква е причината за бракуване на вашия автомобил или друго превозно средство. Те могат да бъдат много от блъсната до стара и неизползваема кола. Образец на протокола и указания за попълване можете да изтеглите от тук – Download

Подобни документи: