Протокол за въвеждане в експлоатация – Бланка

Това е примерен протокол, които се изготвя при въвеждане в експлоатация на ДМА (допълнителни материални активи). Тези активи могат да бъдат и нематериални, за това не се заблуждавайте от наименованието. Указания за попълване и подаване на протокола, както и негов образец можете да изтеглите от тук – Download

Подобни документи: