Протокол за отговорно пазене – Бланка

Това е образец за изготвяне на протокол за отговорно пазене. Трябва да подчертая, че този образец е само примерен. В зависимост от стоката или имуществото, което оставяте за отговорно пазене трябва да си го преработите за вас. Този протокол предпазва да не ви бъде разкомплектован, препродаден или отчужден вашия автомобил или друга собственост. Можете да изтеглите образеца и инструкциите от тук – Download

Подобни документи: