Протокол за извършено проучване на професионална болест – обр. 0-20

Когато трябва да се установи професионална болест се извършва проучване от вещо лице. Това лице, които прави проучването трябва да състави протокол с резултатите от проучването. Самия протокол не е нищо особено. Образец и инструкции за попълване на протокола можете да изтеглите от тук pdf и doc формат – Download

Подобни документи: