Размер на добавката за 2013 г. по чл. 9 от ЗПГРРЛ

ЗПГРРЛ е “закон за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица” и всяка година за тези лица се начислява добавка към пенсията като обезщетение. Какъв е размера на добавката се определя индивидуално за всяка година. За да разберете какъв е размера на добавката, която ще получите можете да изтеглите този документ – Download

Подобни документи: