обр. О-13 Протокол за резултатите от извършено разследване на трудова злополука

Когато е наложително да се извърши независимо разследване от компетентен орган за трудова злополука по време на извършването на определена дейност се изготвя протокол. Целта е да се посочат причините за злополуката и на кого трябва да се търси отговорност. Можете да изтеглите образец на протокола от тук pdf или doc – Download

Подобни документи: