Искане за отсрочване – разсрочване на публични вземания

Образец за изготвяне на искане за отсрочка при публични взимания, както и подробни указания как да попълните искането и да го изпратите в национална агенция по приходите. Трябва да бъдете много внимателни, защото една грешка в документа може да означава, че няма да бъде одобрено вашето искане. Можете да изтеглите документа от тук – Download

Подобни документи: