Ръководство за попълване и подаване на декларация за доходите по чл.92 от ЗКПО с баркод

Представяме на вашето внимание пълно ръководство за попълване и подаване на декларация за доходите по чл. 92 от закона за корпоративното подоходно облагане с баркод. От ръководството ще научите как се попълва декларацията и изпраща в НАП. Какви са сроковете и изискванията за попълване и т.н.

Можете да изтеглите ръководството във формат pdf или doc – Download

Подобни документи: