Договор – протокол за покупко – продажба на селскостопанска продукция

Това е примерен договор за покупко – продажба на селскостопанска продукция, който се сключва между производител и изкупвач. Договора е двустранен и много лесен за попълване. Можете да изтеглите образец, както и инструкции за изготвяне във формат pdf или doc от тук – Download

Подобни документи: