Служебна бележка по чл. 45, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗДДФЛ

Примерна служебна бележка за деклариране на доходите по чл. 45, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за Данъците върху Доходите на Физически Лица (ЗДДФЛ).
Изтегли от тук – Download

Подобни документи: