Нова Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ

Нова служебна бележка Закон за данъците върху доходите на физическите лица по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ.

Можете да я изтеглите от тук – Download

Подобни документи: