Закон за дружествата със специална инвестиционна цел

Закона за учредяването на дружества със специална инвестиционна цел може да изтеглите от нашия уеб сайт. В него са описани в кои случаи могат да се създават подобни дружества, какви са правилата които трябва да спазват и съответно как да декларират прекратяване на дейност.

Пълен текст на закона – Download

Подобни документи: