Искане за спиране на производството по принудително изпълнение

Образец за изготвяне на искане за спиране на производството по принудително изпълнение, когато принудената фирма е изпълнила част от условията. Документа се попълва лично от право имащо лице, като предварително ви препоръчваме да се консултирате със юрист. Можете да изтеглите документа от тук – Download

Подобни документи: