Справка – декларация по ЗДДС за доставка на услуги по електронен път

Когато доставяте услуги по електронен път ще трябва да подавате декларация по чл. 119, ал. 1 от ППЗДДС (правилник за прилагане на закона за данъците върху добавената стойност) за услуги предоставени чрез интернет. Как се попълва справка – декларация и бланка на документа можете да изтеглите от тук – Download

Подобни документи: