Справка за осигурителен доход

На официалната страница на НАП можете да проверите вашия осигурителен доход, както и дължимите удръжки за различни фондове като осигурителен статус. Вашия социален статус може да се провери на тази страница като за целта ще е нужно да въведете ЕГН, както и персонален идентификационен код. Такъв код могат да ви издадат само от НАП и за да го получите ще трябва да отидете до регионалната структура на НАП от където ще могат да ви дадат такъв.

Подобни документи: