Справка за физическите лица, на които са изплатени доходи, различни от доходи по трудови правоотнощения и пенсии

Това е програмен софтуер, които ви позволява да направите справка за физически лица, които са имали доходи, които са от други източници и не са по трудови договори. Подобрена версия на програмата можете да изтеглите от тук – Download

Подобни документи: