Справка за извършенито приспадане на ДДС по чл. 68, ал 4 от ППЗДДС

Това е пълна справка за извършено приспадане на ДДС (Данък добавена стойност) по член 68, алинея 4 от ППЗДДС (Правилника за прилагане на закона за данък добавена стойност). Цялата справка можете да изтеглите от тук pdf или doc формат – Download

Подобни документи: