СС № 11 – Договори за строителство

СС № 11 определя принципа на финансово осчетоводяване за предприятия и фирми, които имат сключени договори за строителство. За да покриете изискванията и декларирате правилно приходите и разходите ви ще трябва да въведете отчет за поне два периода. Целия документ и подробни указания можете да изтеглите в pdf и doc формат от тук – Download

Подобни документи: