СС № 13 – Отчитане при ликвидация и несъстоятелност

Създаден с цел да определи реда по които се прави финансовото отчитане при обявяване на ликвидация или предприятие в несъстоятелност. Това е тежка задача, която не винаги е приятна, но трябва да се свърши в един такъв момент. Ние ви предлагаме пълните инструкции как се прави данъчното отчитане при обявяване на предприятие в ликвидация. Можете да ги изтеглите във формат pdf и doc от тук – Download

Подобни документи: