СС № 17 – Лизинг

Ако вашата компания, фирма или предприятие има лизингови договори ще трябва да ги оповестите и осчетоводите. Целта на СС № 17 е точно тази, да определи начина, изискванията и правилата за осчетоводяване на лизингови договори. Можете да изтеглите наредбата и всички инструкции във формат pdf и doc от тук – download

Подобни документи: