СС № 31 – Отчитане на дялове в смесени предприятия

Съставен с цел определяне на финансовия отчет при смесени предприятия. Как се отчитат активите, пасивите, приходите и разходите на смесени предприятия, както и структурите и формите, в които се извършва дейността на даденото предприятие. Можете да изтеглите целия документ във формат pdf или doc от тук – download

Подобни документи: