СС № 37 – Провизии, условни задължения и условни активи

СС 37 е създаден за определяне на оценяването и отчитането, признаването и оповестяването на провизиите и условните активи в дадено предприятие за които има разпоредби в нормативни актове. Целия текст на документа можете да прочетете като го изтеглите във формат pdf или doc от тук – Download

Подобни документи: