СС № 8 – Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика

Целта на СС 8 е предимно коригиране на фундаментални грешки и отчитане на счетоводството на определени страници от общия доклад. Понякога когато се води документация за големи предприятия, които ползват много финансови канали се случват и грешки сред някой от отчетите. Целта на CC 8 е точно това, да се коригират в определен срок тези грешки. Можете да изтеглите цялата наредба, указания и изисквания във формат pdf или doc от тук – Download

Подобни документи: