СС 27 – Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия

Създаден с цел определяне на реда по които се правят консолидирани финансови отчети, както и отчети за инвестиции в дъщерни предприятия. Как се отчитат инвестициите и разходите в този случаи ще разберете като изтеглите целия документ във формат pdf или doc от тук – download

Подобни документи: