СС 28 – Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия

Ако имате инвестиции от едно предприятие в друго, което е свързано със вашето ще трябва да следвате наредба CC 28 за определяне на финансовото отчитане в такива случаи. За да научите как точно се води отчета за вашите инвестиции в асоциирани предприятия трябва изтеглите цялата наредба във формат pdf или doc от тук – Download

Подобни документи: