Длъжностна характеристика на счетоводител

Това е примерна длъжностна характеристика на счетоводител. В нея ще намерите всичката информация, която определя правата и задълженията на наето лице да изпълнява тази длъжност. По този начин ще избегнете недоразуменията в процес на работа и вашия работник ще знае точно какви задължения трябва да изпълнява. Можете да изтеглите документа от тук – Download

Подобни документи: