Събиране на държавния вземания – закон

Когато юридическо или физическо лице дължи пари или друга недвижима собственост на държавата се използва законът за събиране на държавни вземания, които функционира от 2001 година. Чрез този закон се определя сумата, лихвата и методът за плащане към държавата. В случай, че лицето не заплати и не изпълни условията се предприемат по-агресивни мерки.

Пълен текст на закона – Download

Подобни документи: