Таблица за размера на осигурителните вноски за ДОО в проценти за лица, работещи по трудов договор, при условията на III, II и I категория труд

Лицата, които работя по I, II и III категория труд заплащат осигурителни вноски за ДОО по определени стойности, които се изчисляват спрямо сумата на възнаграждението. Има някой фактори, които трябва да се спазят и за да разберете как да ги пресмятате точно ще трябва да изтеглите таблицата, която е прикачена към поста. В нея ще намерите подробна информация и указания за методологията на изчисляване. Можете да я изтеглите от тук – Download

Подобни документи: