Писмо за техническа невъзможност за подаване по електронен път на Интрастат декларации

Такова писмо се изпраща когато имате технически проблем, при подаването на Интрастат декларации към НАП (Национална Агенция по Приходите). Такива проблеми се случват доста често и те могат да бъдат с компютъра, интернет връзката, софтуерен проблем и много други. Можете да изтеглите образец на писмото от тук – Download

Подобни документи: