Образец на трудов договор със срок на изпитание

Това е безплатен образец за изготвяне на трудов договор при които се поставя срок на изпитание на съответния работник, желаещ да започне работа. В определения от работодателя срок се следи работата на работника, оценява се неговата ефективност и договора може да бъде прекратен едностранно от страна на работодателя. В зависимост от условията по договора се заплаща или не обезщетение на работника. Договора обикновено има срок между 1 и 6 месеца.

Изтеглете примерен договор от тук – Download

Подобни документи: