Уведомление за извършена продажба по чл.131 от ЗДДС и чл.83, ал.3 от ППЗДДС

Образец за изготвяне на уведомление за извършване на продажба по член 131 от ЗДДС и член 83, алинея 3 от ППЗДДС. В образеца трябва да се въведат данните на продавача и купувача, както и характеристиките на продаденото имущество и стойността на покупката. Целта е да се обложи със данък стойността на продаденото имущество. Можете да изтеглите образеца във формат pdf и doc от тук – Download

Подобни документи: