Уведомление по чл. 77, ал. 1 от ДОПК

Образец за попълване на уведомление, което се изготвя при закриване и заличаване на едноличен търговец или прекратяване на дейността на юридическо лице, продаване на дружество и т.н. Уведомлението по член 77, алинея 1 от ДОПК (данъчно-процесуален кодекс) можете да откриете като изтеглите прикачения по-долу файл във формат pdf или doc – Download

Подобни документи: