Уведомление по чл. 78 от ДОПК за откриване на процедура по завеждане на иск за откриване на производство по несъстоятелност

За да се открие процедура по несъстоятелност е нужно да се заведе иск чрез изготвяне на уведомление по член 78 от ДОПК. Тук ще намерите примерна бланка на такова уведомление, което можете да попълните и подадете. Подробни инструкции какво представлява процедурата по завеждане на иск за откриване на несъстоятелност ще научите като изтеглите образеца. Можете да го изтеглите във формат pdf и doc от тук – Download

Подобни документи: