Искане за издаване на удостоверение Е 101 за наето лице Окд14

Образец за изготвяне на искане за издаване на удостоверение Е 101 за наето лице, което ще бъде командировано да извършва дейност в страни, които са членки на Европейски Съюз. Бланката се попълва еднократно и се изпраща в регионалната дирекция на НАП, от където ще трябва да изчакате отговор. Документа съдържа указания за попълване и можете да го изтеглите от тук – Download

Подобни документи: