Удостоверение за издаден персонален идентификационен код – ПИК

Удостоверение за издаден персонален идентификационен код – ПИК за осигурено лице с ЕГН. Този номер се издава във НАП и служи за проверка на информация в електронната версия на Национална Агенция по Приходите без изискването на електронен подпис. Много важно е да не давате вашия ПИК номер на трети лица за да нямат други хора достъп до личната ви информация като осигурителен доход, данъци, дължими такси и т.н.

Можете да изтеглите примерно удостоверение от тук – Download

Подобни документи: