Удостоверение за липса на задължения – Образец

Удостоверение за липса на задължения се изважда от областна дирекция или местната данъчна служба. За лица, които са големи данъкоплатци е нужно да се отиде в областната дирекция за големи данъкоплатци. Издаването на удостоверение става след попълване на искане – заявление за извършване на услугата. Искането можете да попълните предварително като го изтеглите от тук във формат pdf или doc – Download

Подобни документи: