Удостоверение за преместване – бланка

Образец за попълване на удостоверение за преместване на ученик в друго училище. Няма нищо сложно при попълването на самото удостоверение, както ще разберете като изтеглите документа. В него трябва да попълните правилно данните на ученика и да посочите причините да желаете да го преместите в друго училище. Не е проблем да го направите и в свободна форма, стига да съдържа всички данни, които се изискват по закон. Можете да изтеглите образеца от тук във формат pdf или doc – Download

Подобни документи: