Удостоверение за регистрация – Приложение № 4 към чл. 75, ал. 1 от ППЗДДС

За да се регистрирате по ЗДДС са нужни други документи, като заявление за регистрация и т.н. Удостоверението за регистрация по приложение 4 към член 75,  алинея 1 от правилника за прилагане на закона за данъка добавена стойност, се изважда след като сте били регистрирани и неговата цел е да докажете, че вече сте в списъка с регистрираните юридически лица. Можете да изтеглите удостоверението във формат pdf или doc от тук – Download

Подобни документи: