Удостоверение за регистрация – Приложение № 5 към чл. 75, ал. 2 от ППЗДДС

Образец на удостоверение за издаване на регистрация по приложение 4, към член 75, алинея 2 от правилника за прилагане на закона за данъка добавена стойност (ППЗДДС). Можете да изтеглите образец на удостоверението във формат pdf и doc от тук – Download

Подобни документи: