Удостоверение за семейно положение – Образец

Изваждането на удостоверение за семейно положение става в общинската администрация по постоянен адрес. Удостоверението има валидност 6 месеца и за да си извадите такова е нужно да попълните и подадете “искане” за изваждане на удостоверение за семейно положение. Образец на заявлението можете да изтеглите във формат pdf или doc от тук – Download

Подобни документи: