Удостоверение за търпимост на строеж – Образец

Изваждането на удостоверение за търпимост на строеж се прави в местната община, но за целта е нужно да се попълни искане – заявление за изваждане на такова. Има и още доста изисквания за да си извадите удостоверение като например: геодезическо заснемане, снимки на имота, документи за собственост и др. Бланка за попълване на искане за изваждане на удостоверение можете да изтеглите във формат pdf и doc от тук – Download

Подобни документи: