Искане за издаване на удостоверение по чл. 143у, ал. 1 от ДОПК

Искане за освобождаване от данък при източника, като за целта се попълва образец за издаване на удостоверение по член 143у, алинея 1 от ДОПК и се изпраща в регионалната дирекция на НАП. Към прикачения файл ще намерите и подробни указания как да попълните заявлението, като внимавайте всичко да бъде правилно, за да не ви бъде отказано искането. Можете да изтеглите файла от тук – Download

Подобни документи: