Указание за попълване на декларация обр. 6 – Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ

Това е официално публикуваното от НАП (Национална Агенция по Приходите) указание за попълване на декларация образец 6 – Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ (Закон за данъците върху доходите на физическите лица).

Можете да изтеглите пълното указание doc или pdf от тук – Download

Подобни документи: