Указания за ползване на Интрастат декларации

Какво е Интрастат и как се попълват декларациите за транзакции по тази система, ще научите като изтеглите официалните указания от НАП. Инструкциите са направени така, че всеки може да ги разбере. Ако имате допълнителни въпроси, можете да се обърнете към посочените телефони в сайта на НАП. Указанията можете да изтеглите от тук – Download

Подобни документи: