Указания за попълване на таблица 1

Това са указанията за правилно попълване на Таблица 1 от закона за дължимите данъци и такси за осигуряване на физически лица. Можете да изтеглите указанията от тук – Download

Подобни документи: