УП – 8 Удостоверение за доход от пенсия и добавка – Образец

Безплатен образец за изготвяне на удостоверение за доход от пенсии и добавки, както и инструкции за неговото попълване. Подобни удостоверения трябва да се попълват когато към вашата пенсия получавате добавка по различни причини. В нея се указват причините и се дават данни за размера на добавката. Можете да изтеглите бланка и указания за попълване във формат pdf или doc от тук – Download

Подобни документи: