Закон за държавната финансова инспекция

Още един много важен закон, а именно за държавната финансова инспекция. В него са описани всички процедури и дейстивя, които трябва да бъдат предприети от институцията или спазени.

Пълен текст от закона – Download

Подобни документи: